Rusça dil bilgisi alıştırmaları sizi akıcılığa bir adım daha yaklaştırır

Rusça gramer kurallarını öğrenmeye başlayın

Mondly ile her dersinizde kelime ve cümleleri öğrenirken bir yandan da Rusça gramer kurallarını da öğrenirsiniz. Ayrı ayrı gramer dersleri yerine her dersin içeriğine dahil edilmiş gramer kuralları ile sıkılmadan ve hatta farkına bile varmadan Rusça gramer kurallarını öğrenmiş olacaksınız. Şimdi temel Rusça gramer kurallara kısa bir giriş yapalım.

• Kişi ve iyelik zamirlerini kullanırlar.
• Rusça'da belirli veya belgisiz artikel/zarf/sıfat yoktur.
• İsimler çoğul veya tekil olabilir.
• İsimler cinsiyetlidir. Üç cinsiyet vardır: eril, dişil ve nötr.
• Rusça'da altı durum vardır: yalın, -in hali (tamlayan), -e hali, -i hali, araç durumu ve edat.
• Fiillerin çoğu düzenlidir ve geçmiş zaman herhangi bir çekim içermez. Çok az düzensiz fiil vardır.

Rusça dil bilgisini öğrenme

Rusça dil bilgisi kuralları ve alıştırmalar

Rusça dil bilgisi alıştırmaları

● Rusça esnek bir cümle yapısına sahiptir. Kelimeler genellikle serbestçe yeniden düzenlenebilir.
Мы прибыли на такси. (Pribyli na taksi.): Taksiyle geldik.
Мы на такси прибыли. (My na taksi pribyli.): Taksiyle geldik.
на такси, Мы прибыли. (na taksi, My pribyli.): Taksiyle geldik.

● Rusça'da büyük harf kullanımı yalnızca iki ana durumda gerçekleşir: Cümlenin başında ve özel isimlerde.

● Rus dilinde üç zaman vardır: geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek. Geçmiş ve gelecek zamanların her birinin iki farklı kullanımı vardır: bitmiş (perfective) ve bitmemiş (imperfective).

Rusça dil bilgisi alıştırmaları

Yeni bir dil öğrenen 125 milyon kişiye katılın!

Mondly Rusça uygulaması
Mondly Rusça uygulaması
Mondly Rusça uygulaması
Mondly Reviews

1 000 000+ + Değerlendirme

Mondly Google Play'de "Editör'ün Seçimi" ve Apple'da "En İyi Yeni Uygulama" olarak adlandırılmıştır.

Explore Mondly app in AppGalery

Rusça ünsüz değişimi kuralları

Çevrimiçi Rusça dil bilgisi

● Rusça'da ünsüz değişimi birinci tekil şahıs ve ikinci tekil şahıs fiil çekimlerinde gerçekleşir.
● Ünsüzler, aşağıdaki şekilde dört ünsüzden birine dönüşür:
д, з, г - ж
т, ц, к - ч
с, х - ш
ст, ск - щ
●Birinci derece fiil çekimlerinde, ünsüz mutasyonu, fiilin kök hali yukarıda listelenen ünsüzlerden biri ile sona erdiğinde meydana gelir.
●İkinci derece fiil çekimlerinde, ünsüz mutasyonu yalnızca birinci tekil şahıs (я) çekiminde gerçekleşir. Örnek: приходить (gelmek) için, д- harfi, -ж harfine dönüşür ve "я прихож" olur. Bunun dışındaki diğer tüm kişi formları için aynıdır.
●Ünsüz değişimi, şimdiki zaman ve gelecek zamanın tüm çekimlerinde gerçekleşir.
Örnek: 'пис (yaz)', писать (yazmak) fiilinin köküdür. Buna göre tüm şahıslara göre ünsüz değişiminin nasıl olduğuna bakalım.
я + пис + y = я пиш (Ben yazarım)
ты + пиш + -ешь = ты пиш (Sen yazarsın)
он, она + пиш + -ет = он, она пиш (O yazar)
мы + пиш + -ем = мы пиш (Biz yazarız)
вы + пиш + -ете = вы пиш (Siz yazarsınız)
они + пиш + -ут = они пиш (Onlar yazar)

Çevrimiçi Rusça dil bilgisi

Rusça'da palatalizasyon

Rusça'da çığır açıyor

Rus fonetiğinin en belirgin özelliklerinden biri “damaklaşma” veya “yumuşaklık” (palatalizasyon) denen olgudur. Bir ünsüzün telaffuzu hafifçe yukarı ve ağzınızın önüne, yani sert damağa doğru kaydığında meydana gelir.
Rusça'da а, у, э, о ve ы hariç tüm ünsüzler varsayılan olarak serttir. Bu beş sert ünsüz damaklaştırılamaz. Diğer ünsüzler ise yumuşak işaret (ь) aldığında veya herhangi bir yumuşak sesli harf (е, ё, и, ю, я) ile devam ettiğinde damaklaştırılır veya yumuşak hale gelir.
● İki ünsüz, bir yarı ünlü veya kayma daima damaklaştırılır. Bunlar; щ [shch], ч [ch], й [y veya i].
● Kalan 15 ünsüz harf - Б б, В в, Г г, Д д, З з, К к, Л л, М м, Н н, П п, Р р, С с, Т т, Ф ф, Х х - kelimedeki yerlerine göre yumuşak veya sert olabilir.
● Eğer bu 15 ünsüz harften biri yumuşak işaret olan ь ile devam ederse yumuşaktır. Örnek: мать (mat') örneğinde т yumuşaktır ve kelimenin anlamı "anne"dir. т sert olduğunda ise "eş" anlamına gelen мат (mat) kelimesine dönüşür.
● Eğer bu 15 ünsüz harften biri 5 yumuşak ünlüden biri (я, ю, е, ё, и) ile devam ederse, yumuşaktır. Örnek: лук (luk) örneğinde "л"den sonra yumuşak ünlü gelmediği için kelime serttir ve "soğan" anlamına gelmektedir. Fakat люк (lyuk) örneğinde devamında 5 yumuşak ünlüden biri olan "ю" bulunmaktadır, kelime yumuşaktır ve anlamı "tuzak kapısı"dır.
● Eğer bu 15 ünsüz harf, yumuşak işaret ь almamışsa veya yumuşak ünlülerden biri ile devam etmiyorsa, serttir.

Rusça'da çığır açıyor

Mondly ile Rusça dil bilgisi kurallarını öğrenmenin faydaları

Rusça dil bilgisi kurallarını kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenirsiniz

Dil bilimcilerimizin oluşturduğu Rusça alıştırmalar oyun gibidir. Bir başka deyişle, farkına bile varmadan Rusça dil bilgisi kurallarını öğrenirsiniz. Çok kısa sürede ana dilini konuşanlardan Rusçanız ile ilgili övgüler alabilirsiniz.

Rusça gramer kurallarını basit yöntemlerle öğrenirsiniz

Önce Rusça dil bilgisi kurallarının en zor bölümlerini öğretmektense, en temel Rusça gramer kuralları ile tanışmanızı sağlıyoruz. Böylece önce gerçekten gerekli şeyleri öğreniyorsunuz.

Motive edici bir rekabet ortamında öğrenirsiniz

Rusça öğrenmek bazen zor gelebilir. Bu nedenle motivasyonunuzu yüksek tutmak için liderlik sıralaması yaptık. Arkadaşlarınız ve diğer insanlarla rekabet ederek Rusça öğrenebilirsiniz.

Rusça diyaloglara hazır olursunuz

Tüm Rusça alıştırmaları dünya çapında dil bilimcilerimiz tarafından hazırlanan gerçek diyaloglarla sizlere ulaştırılır. Bu nedenle konuşma alıştırmalarını sizlere sunuyor ve Rusça dil bilgisi kurallarını öğrenmenize yardımcı olmak istiyoruz.

Mondly ile bir dil öğrenen 125 milyon kişiye katılın

Dillerin olduğu bir dünyayı keşfedin