Akıcı konuşmaya bir adım daha yaklaşmanız için Portekizce dil bilgisi alıştırmaları

Portekizce dilbilgisi kurallarını öğrenmek zor mu?

Portekizce dilbilgisi kurallarını öğrenmenin zor olup olmadığının ne yazık ki net bir cevabı yok. Bu sizin dil öğrenirken zorlanma derecenize göre değişkenlik gösterir. Dahası, bir Latin dili biliyorsanız Portekizce dilbilgisi kurallarını öğrenmek sizin için daha kolay olacak.

Portekizce temel dilbilgisi kuralları
Cümlelerde kelime sırası Özne-Fiil-Nesne şeklindedir.
Portekizce'de, İngilizce'den farklı olarak, sıfatlar normalde isimden sonra gelir. uma maçã(elma) verde(yeşil) gibi...
Olumsuz bir cümle kurmak için olumsuz anlam veren zarf 'não' kullanılır. İngilizce'den farklı olarak, olumlu bir cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile ihtiyacınız yoktur.
Genellikle eril isimler '-o' ile, dişil isimler '-a' ile biter. Tabii istisnalar olmadığını düşünmeniz bizi üzer.
İngilizce'deki 'the' gibi, Portekizce'de de belirli artikeller vardır: 'o' ve 'a'. Cinsiyete göre değişkenlik gösterirler: dişil için 'a', eril için 'o'. Çoğul biçimleri de 'os (masc.)' ve 'as (fem.)'
Sözcükler, sonuna 's' eklenerek çoğul yapılır. Ünsüz ile bitiyorsa, -s yerine '-es' eklemelisiniz.

Portekizce dil bilgisini öğrenme

Portekizce dil bilgisi dersleri eğlenceli olabilir

Portekizce dil bilgisi alıştırmaları

Dil bilgisi öğrenmekten keyif alacağınızı hiç düşünür müydünüz? Portekizce dil bilgisi kurallarını öğrenmek zor ya da sıkıcı olmak zorunda değil. Dünya çapında ünlü dil bilimcilerimiz Portekizce öğrenme deneyiminizi geliştirmek için eğlenceli bir şekilde öğrenmenizi sağlıyorlar.
Uygulama içerisinde çevrimiçi olarak Portekizce dil bilgisi kurallarını öğrenebileceğiniz 3 farklı bölüm olduğunu göreceksiniz. Her bölümde tamamlanması yaklaşık 5 dakika süren 7 veya 8 dil bilgisi dersi bulunur. Her derste ana dilini konuşanları dinlediğiniz, okuduğunuz, yazdığınız ve konuştuğunuz Portekizce dil bilgisi alıştırmaları bulunur. Bilimsel yöntemlerle hazırlanan egzersizlerimiz Portekizce öğrenmenizi en kolay ve keyifli hale getirecek şekilde tasarlanmıştır.

Portekizce dil bilgisi alıştırmaları

Yeni bir dil öğrenen 125 milyon kişiye katılın!

Mondly Portekizce uygulaması
Mondly Portekizce uygulaması
Mondly Portekizce uygulaması
Mondly Reviews

1 000 000+ + Değerlendirme

Mondly Google Play'de "Editör'ün Seçimi" ve Apple'da "En İyi Yeni Uygulama" olarak adlandırılmıştır.

Explore Mondly app in AppGalery

Portekizce dilbilgisi kuralları: Portekizce fiiller

Çevrimiçi Portekizce dil bilgisi

Portekizce'de 3 ana fiil grubu bulunur: -ar, -er ve -ir. Şimdi bu düzenli fiillerin basit şimdiki zamanda sonlarına göre nasıl çekimlendiğine bakalım.
• -AR fiilleri: amar (to love)
Ben: kök + o - amo
Sen: stem + as - amas
O: kök + a - ama
Biz: kök + amos - amamos
Sen/Sen: kök + ais - amais
Onlar/Onlar: kök + am - amam
• -ER fiiller: correr (to run)
Ben: kök + o - corro
Siz/Siz: kök + es - corres
O: kök + e - corre
Biz: kök + emos - corremos
Siz/Siz: kök + eis - correis
Onlar/Onlar: kök + em - correm
• -IR fiilleri: discutir (to discuss)
Ben: kök + o - discuto
Siz/Siz: kök + es - discutes
O: kök + e - discute
Bize: kök + imos - discutimos
Sen/Sen: kök + is - discutis
Onlar/Onlar: kök + in - discutem
Ser ve Estar: olmak (to be) Her ikisi de 'olmak' anlamına gelir, ancak farklılıklar vardır. Ser, özellikle, uzun vadeli durumlar ve meslekler gibi kalıcı veya kalıcı nitelikler hakkında konuşmak için kullanılırken, Estar geçici durumları ve yerleri belirtir.
• Ser
Ben: sou
Sen: és
O: é
Biz: somos
Siz: sois
Onlar: são
• -Estar
Ben: estou
Sen: estás
O: está
Biz: estamos
Siz: estais
Onlar: estão

Çevrimiçi Portekizce dil bilgisi

Portekizce zamirler

Portekizce'de çığır açıyor

Kişi zamirleri
Eu: Ben/Bana
Tu/Você: Sen
Ele/ Ela: O
Nós/A gente: Biz/Bize
Vós/Vocês: Siz
vEles/Elas: Onlar (eril/dişil)
Dönüşlü zamirler (Reflexive)
Me: Kendi kendime
Te/Ti/Se: Kendi kendisine
Se/Si: Kendi kendine
Nos: Kendi kendimize
Vos: Kendi kendinize
Se/Si: Kendi kendilerine
İyelik zamirleri
Meu/Meus (masc.) - Minha/Minhas (fem.): Benim/Benimki
Teu/Teus (masc.) - Tua//Tuas (fem.) / Seu/Seus (masc.) - Sua/Suas (fem.): Senin/Seninki
Dele/Dela: Onunki
Nosso/Nossos (masc.) - Nossa/Nossas (fem.): Bizim/Bizimki
Vosso/Vossos (masc.) - Vossa/Vossas (fem.): Sizin/Sizinki
Deles/Delas: Onların/Onlarınki

Portekizce'de çığır açıyor

Mondly ile Portekizce dilbilgisi kurallarını öğrenmenin avantajları

Portekizce dil bilgisini kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenirsiniz

Dil bilimcilerimizin oluşturduğu Portekizce alıştırmalar oyun gibidir. Bir başka deyişle, farkına bile varmadan Portekizce dilbilgisi kurallarını öğrenirsiniz. Çok kısa sürede ana dilini konuşanlardan Portekizceniz hakkında övgüler alabilirsiniz.

Portekizce'yi pratik metotlarla öğrenirsiniz

Önce Portekizce dilbilgisi kurallarının en zor bölümlerini öğretmektense, en temel ve gerekli Portekizce dilbilgisi kuralları ile tanışmanızı sağlıyoruz. Böylece önce gerçekten gerekli şeyleri öğreniyorsunuz.

Yapıcı bir rekabet ortamında ilerlersiniz

Portekizce öğrenmek bazen zor gelebilir. Bu nedenle motivasyonunuzu yüksek tutmak için liderlik sıralaması yaptık. Arkadaşlarınız ve diğer insanlarla rekabet ederek Portekizce öğrenebilirsiniz.

Portekizce diyaloglara hazır olursunuz

Tüm Portekizce alıştırmaları dünya çapında dil bilimcilerimiz tarafından hazırlanan gerçek konuşmalarla sizlere ulaştırılır. Bu nedenle konuşma alıştırmalarını sizlere sunuyor ve Portekizce dil bilgisi kurallarını öğrenmenize yardımcı olmak istiyoruz.

Mondly ile bir dil öğrenen 125 milyon kişiye katılın

Dillerin olduğu bir dünyayı keşfedin